به کارگیری تکنیک های درخت تصمیم گیری CHAID در طبقه بندی متقاضیان دوره های آموزشی

برند: PDF
دسته بندی: مقالات داده کاوی
گارانتی:
قـیمـت: 2,000 تومان

 

چکیده

در این مقاله از تکنیک طبقه بندی درخت تصمیم گیری CHAID برای طبقه بندی متقاضیان دوره های آموزشی استفاده می شود. یکی از کاربردهای داده کاوی در حوزه آموزش، طبقه بندی مشتریان آموزشی است. در سال های اخیر تحقیقات زیادی در زمینه به کارگیری فرایند داده کاوی در امر آموزش صورت گرفته است. در اینجا تکنیک درخت تصمیم گیری CHAID  به تعیین کلاس ها و طبقات هر یک از متقاضیان شرکت کننده در دوره های آموزشی می پردازد. با استفاده از درخت تصمیم گیری ساخته شده توسط درخت تصمیم گیری CHAID پیش بینی متقاضیان جهت شرکت در هر دوره آموزشی انجام می شود. به عبارت دیگر می توان به ساخت درخت تصمیم گیری پرداخت که در آن نوع دوره آموزشی متقاضیان پیش بینی می شود. بدین ترتیب در صورتی مشتری یا متقاضی جدیدی به ما رجوع کند، می توان از مدل درخت تصمیم گیری به پیش بینی نوع دوره آموزشی وی پرداخت. به عبارت دیگر می توان از درخت تصمیم گیری ساخته شده در پیش بینی و طبقه بندی متقاضیان دوره های آموزشی استفاده نمود. در این مقاله از بانک اطلاعاتی یک موسسه آموزشی برای پیش بینی متقاضیان جهت شرکت در هر دوره آموزشی استفاده شده است.

 

کد مقاله: 1042

سال انتشار: 1392

 

  • برای نظر دادن در سایت لطفا وارد سایت شوید!